Søk
Close this search box.

Vilkår for bruk

Generelle betingelser for bruk av produktene og tjenestene levert av MAX GRILL AS.

Vennligst les de generelle vilkårene nedenfor før du registrerer deg eller bestiller varer og tjenester fra MAX GRILL AS. Ved å registrerer deg eller bestille varer og tjenester fra Max Grill, godtar du vilkårene og betingelsene.

 Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for deg som kunde («kunden», «deg») og MAX GRILL AS, organisasjonsnummer 821 260 582 adresse Stovner Senter 3, 0985 Oslo («Max Grill»), ved bestilling av mat, drikke og andre produkter (samlet kalt «Produkter») tilgjengelig på www.maxgrill.no (samlet kalt «Nettbutikken»). Ved å registrere en brukerkonto hos Max Grill, eller ved å bruke Nettsiden, bekrefter du at du har lest og samtykker i Vilkårene. Ved å bruke Nettsiden kan du bestille produkter fra som er tilgjengelige på nettsiden fra tid til annen.

Dersom du har spørsmål angående Vilkårene, kan du alltid kontakte vår kundeservice.

1. Produktene

1.1 Produkter som tilbys

For å sikre Produktets kvalitet, kan du kun bestille Produkter fra Max Grill etter beregnet tid i forhold til ankomst til Max Grill. Utvalget og tilgjengeligheten av Produkter varierer fra tid til annen, og kunden henvises til Nettsiden for oppdatert informasjon om dette.

1.2 Bestilling og henting

Alle bestillinger gjøres på Nettbutikken ved å velge Produktet/Produktene du ønsker å kjøpe. Max Grill tilbyr kun henting. Vær oppmerksom på at Max Grill ikke aksepterer bestillinger av via e-post eller telefon. Hver fullført bestilling bekreftes ved e-post. Vi og tar uttrykkelig forbehold om at et produkt kan være utsolgt når bestillingen gjøres og at bestillingen da helt eller delvis kan kanselleres, som i tilfelle vil medføre at du får tilbakebetalt tilsvarende.

Risikoen og ansvaret for Produktet overføres til deg når det er hentet. Max Grill er ikke ansvarlig for skader på Produkter som inntreffer etter leveringen. Utførte betalinger refunderes ikke av Max Grill hvis du ikke tar imot eller henter Produktet på avtalt sted.

1.3 Vilkår for henting

Produktene skal hentes av deg på utsalgsstedet. Max Grill kan kreve at du identifiserer deg ved henting av bestillingen og, i den grad det er aktuelt, at du er myndig og ikke viser noen tegn på rus eller på annen måte gir indikasjon på at restriksjoner vil gjelde ved utleveringen av ordren.

Dersom bestillingen ikke blir hentet i rimelig tid fra det angitte tidspunktet for Henting kan du bli belastet full pris for de relevante Produktene.

1.4 Ingredienser

Dersom Produktet består av forhåndspakket mat, er det viktig at du har lest listen over ingredienser som er på emballasjen, spesielt dersom du er allergisk mot en bestemt matvare eller substans. Vær oppmerksom på at Max Grill ikke garanterer at ingredienslistene som er presentert på Nettsiden er korrekte og oppdaterte. Dersom du har spørsmål om ingrediensene i mat som markedsføres gjennom Nettsiden, ta kontakt med kundeservice.

2. Priser og betaling

2.1

Prisene for hvert Produkt vises på Nettsiden. Max Grill forbeholder seg retten til å endre pris og/eller innholdet på Plattformen og/eller Tjenesten. Ved betydelige endringer i Tjenesten eller på Nettbutikken vil disse vilkårene oppdateres, og en ny versjon blir gjort tilgjengelig på Nettbutikken. Vennligst sørg for at du har lest den siste, oppdaterte versjonen av Vilkårene.

2.2 Kampanjer

Max Grill kan fra tid til annen tilby kampanjepriser eller «tilbud» (samlet kalt «Kampanjetilbud»). Max Grill forbeholder seg retten til når som helst å avslutte / endre et Kampanjetilbud uten forutgående varsel til kunden.

2.3 Betaling

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal betaling for bestillinger av Produkter skje på bestillingstidspunktet. Betaling skal foretas med bankkort eller Vipps.

3. Din forpliktelse som Max Grills kunde

Ved å akseptere Vilkårene bekrefter du at du er minst 18 år gammel og at du kan godta disse vilkårene med bindende virkning. Du er ansvarlig for å sørge for at informasjonen du oppgir når du registrerer din brukerkonto hos Max Grill er korrekt. Du samtykker i å holde påloggingsinformasjonen din og annen kontoinformasjon konfidensiell og sikker, og ikke dele slik informasjon med andre.

4. Klager, tilbakemeldinger og angrerett

4.1 Klager og tilbakemeldinger

Dersom maten eller andre Produkter som leveres til deg ikke er tilfredsstillende, ber vi deg kontakte oss umiddelbart gjennom vår kontaktskjema på Nettsiden, eller ved å bruke kontaktinformasjon på Nettside. Når vi har mottatt klagen din, vil vi så snart som mulig undersøke saken og forsøke å finne en løsning i samsvar med gjeldende forbrukerlovgivning. Max Grill forbeholder seg retten til å bestemme hva som anses som en hensiktsmessig løsning i hver situasjon.

4.2 Angrerett

Du kan når som helst ombestemme deg uansett grunn og få full tilbakebetaling av alle betalte beløp innen 14 dager fra den dagen du mottok Produktet («Angrefrist»). Dette gjelder imidlertid ikke kjøp av måltider, dagligvarer og andre varer med kort levetid, varer som av naturlige årsaker ikke kan returneres eller som forringes eller raskt går ut på dato, eller i andre situasjoner hvor det foreligger et eksplisitt unntak under gjeldende forbrukerlovgivning. Din rett til å trekke deg fra kjøpet og motta tilbakebetaling er forutsetter at produktet er i uendret stand, med originalinnpakning, og at forseglingen ikke er brutt. Du kan lese mer om din angrerett, og hvilke produkter og tjenester som er unntatt fra nevnte rett på Forbrukerrådets nettsted.

4.3 Hvordan benytte deg av angreretten

Dersom du ønsker å benytte deg av din rett til å trekke deg fra et kjøp av Produkter, hvor Angrefristen gjelder i samsvar med 4.2 ovenfor, må du varsle Max Grill om at du ønsker å benytte deg av din rett til å gå fra avtalen innen Angrefristen.

Du må oppgi navn, adresse og annen relevant informasjon, f.eks. bestillingsnummer, fakturanummer og navn på det relevante Produktet i meldingen. Du kan også bruke Forbrukerrådets standardskjema for å benytte deg av angreretten, det er tilgjengelig her. Husk at skjemaet skal sendes til Max Grill, og ikke til Forbrukerrådet.

4.4 Refusjon

Dersom returen din godkjennes av Max Grill, vil Max Grill umiddelbart refundere beløpet for det returnerte Produktet, senest innen 30 dager etter at det returnerte Produktet mottas. Refusjoner vil bli foretatt med samme betalingsmetode som du brukte til å betale for Produktet, med mindre noe annet er avtalt, eller dersom Max Grill forhindres fra å bruke denne betalingsmetoden uavhengig av årsak. Videre, dersom din forespørsel om refusjon godkjennes, har Max Grill rett til å redusere refusjonsbeløpet med et beløp som tilsvarer avskrivningen av produktverdien som kan følge av din bruk eller behandling av Produktet, utover det som er nødvendig for å vurdere Produktets egenskaper eller funksjon.

5.  Kundeservice

Max Grill gir support gjennom vår kundeservice. Du har tilgang til vårt Kundeservice gjennom Nettsiden.

6. Max Grills rett til å si opp bruk av Nettsiden

Max Grill forbeholder seg retten til å innstille bruken av Nettsiden for kunder som bryter disse vilkårene. Slik oppsigelse skjer umiddelbart, og kunden varsles pr. e-post.

7. Diverse

– Max Grill kan overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til Vilkårene til en tredjepart, forutsatt at overtakende tredjepart kan forventes å oppfylle sine forpliktelser i henhold til vilkårene på en, fra kundens perspektiv, tilfredsstillende måte.

– Du er ansvarlig for å kompensere Max Grill for eventuell direkte og indirekte skade som Max Grill lider på grunn av ditt brudd av Vilkårene.

I tillegg til det som for øvrig fremgår av Vilkårene, og med mindre annet er fastsatt ved ufravikelig lov, gjelder følgende om Max Grill ansvar overfor deg som kunde:

– Med unntak av det som er angitt i Vilkårene, gir Max Grill ingen garantier vedrørende innhold, informasjon, råvarer, ingredienser, tjenester eller annet som er levert på Nettsiden. Videre gir ikke Max Grill garantier om funksjonen, tilgjengeligheten, brukervennligheten eller sikkerheten til Nettsiden.


– Max Grill er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade som skyldes din bruk av Nettsiden eller informasjon fra Max Grill.

– Max Grill forbeholder seg retten til å kansellere ordren av ett eller flere Produkter dersom kunden har oppgitt utilstrekkelig eller uriktig informasjon ved registrering av kontoen, dersom Max Grill ikke er i stand til å fullføre bestillingen, eller ved force majeure hendelser som pandemier, herunder Corona, naturkatastrofer, krig, politisk uro, streik, lockout , blokade eller andre forhold utenfor Max Grills rimelige kontroll, eller andre forhold som i stor grad hemmer eller svekker mulighetene for oppfyllelse av en ordre. Max Grill forplikter seg til å varsle kunden så snart som mulig dersom en ordre kan bli forsinket, eller alternativt, dersom leveringen mislykkes i sin helhet.

8. Tvisteløsning

Tvist om tolkningen eller anvendelsen av disse Vilkårene skal tolkes i samsvar med norsk lovgivning.

Ved tvist mellom Max Grill og kunden skal partene som første skritt bestrebe seg på å løse tvisten ved avtale.